یک روزیک مردی میره پیش دکترو می گه مشکل من اینه که کسی منو تحویل نمیگیره . دکتر میگه : مریض بعدی...