یه نفر زنگ می زنه به ثبت احوال میگه امروز حالم خوبه لطفا ثبتش کنید...