گاهی دخترانی با چت یا در دانشگاه و یا...با پسری آشنا می‌شوند که پسر ادعا می‌کند برای ازدواج جلو آمده یک تست کوچلو مجرب همه چیز رو معلوم می‌ کنه(اکثر مواقع).
به پسر بگید خب اجازه بدهید با خانواده مطرح کنم یا شما با خانواده مطرح کنید.

 اگه گفت نه حالا بذار بینیم با هم تفاهم داریم نداریم با هم آشنا بشیم ....

شک نکنید شک نکنید آره شک نکنید که ریگی تو کفششه
این آزمون رد خور نداره و تجربه اینو ثابت کرده که پس از این آزمون کوچک آدم‌های فریب کار کنار میکشن