زنــدگــی آرام

آگاه باش! که دل ها با یاد خدا آرام می گیرد

رنده، اره یا تیشه باشیم

مانند رنده نباش که همه چیزت را به طرف مقابل بدهی

مانند تیشه نباش که به کسی چیزی ندهی و همه را به سمت خود بکشی.

مانند اره باش کمی به طرف مقابل و کمی به  خود  بدهی

نویسنده : محمدحسین قدیری : ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم