آزمون 1
اگه میخوای بدونی خدا چقدر میخوادت
به دلت سری بزن ببین چقدر خدا رو میخوای