یه تجربه در خلال سال مشاوره به دست آورده ام آقایون (اغلب)این درس رو  در روابط شان با خانم ها بهتر یاد گرفته اند و به کارمی گیرند و تجربه نشان داده که موفق هم بوده اند لازم است پدران و شوهران کلاس جبرانی برای آنها بگذارند تا ضعف ها قبل از مردودی یا مشروطی رفع و دفع شود.