به همین سادگی، آره عزیز


برخی از افراد از گفتن مسایل خود به من یا مشاوران دیگه احساس خوبی ندارن یکی از اونا رو خودم میگم شما هم نظرتونو بگید.
احساس مسخرگی
برخی به رغم میلشان تمایل ندارن مسایلشان را با مشاور مطرح کنن
گمان می کنند از دید مشاور می افتن
و یا سوالشون از دید او مسخره و بی مزه نمود پیدا خواهد کرد.
بارها و بارها در همه مشاوره ها(مکاتبه ای ،تلفنی و حضوری ،آن لاین و اف لاین) با این مسئله رو برو شده ام مراجع به سختی مسئله اش را مطرح کرده و دیده که مشاور ساده تر از آن چه او تصور کند با مسئله او برخورد کرده.
خواهر و برادر عزیز،
مشاور روز وشب با این مسایل روبرو هستند ولی شما که اولین بار با این مسئله روبرو شده این برای شما تازگی دارد.
بله مسئله خود را با من و مشاوران دیگر در میان بگذارید.
راحت تر از آن که تصور کنید مشاور با آن مواجهه می شود
و اصلا درباره شما ارزیابی بد نخواهد کرد.
مطرح کردن مسایل منطقی بودن شما را می رساند.
پس به قول فارس ها
راحت باش یا بی خیالی طی کن
به قول عرب
علی راحتکم
و به قول خارجکی یا:
take it easyhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif