زنــدگــی آرام

آگاه باش! که دل ها با یاد خدا آرام می گیرد

هنر عشق ورزی

روزی مردی عقربی را دید که درون آب دست و پامی زند .او تصمیم گرفت عقرب

 را نجات دهد اما عقرب انگشت او را نیش زد.


مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون آورد اما عقرب بار دیگر او را

نیش زد


رهگذری او را دید و پرسید: " برای چه عقربی را که نیش می زند نجات می دهی "


مرد پاسخ داد:"این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که

عشق بورزم..

نویسنده : محمدحسین قدیری : ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٢۸
Comments نظرات () لینک دائم