زنــدگــی آرام

آگاه باش! که دل ها با یاد خدا آرام می گیرد

آزمون 13احساس ارزشمندی
اگه همیشه حق رو به دیگران می دهید و احساس می کنید همه یا اغلب از شما در زندگی بهتر و ماهر ترند.

احساس ارزشمندی و حرمت خود پایینی دارید و اگر رسیدگی نکنید به افسردگی مبتلا خواهید شد.
نویسنده : محمدحسین قدیری : ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/۸/٢
Comments نظرات () لینک دائم