تنظیم خانواده
خروس به مرغ:عزیزم یکی دو هفته دست نگه دار روی تخم ها نخواب ، بچه الان زوده برامون این روز تورم بد جوری بالا رفته.