کشف جرم با هیپنوتیزم


کشف جرم با هیپنوتیزم
سؤال:
چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.
2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.
3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.
4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.
5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.
6ـ استفاده از روش‌هاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.

آیت الله مکارم شیرازی:
ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.

آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، س 419 .

/ 0 نظر / 38 بازدید