مشاوره تربیتی (رادیو معارف)

رادیو معارف

شهرستان ها موج fm

قم موج mw ردیف 1071

برای گرفتن برنامه ماهانه برنامه های رادیو معارف تلفن زیر تماس بگیرید:

0251-2910551-2

آدرس قم ص پ 37185-444

www.radiomaaref@ib.ir

پرسش و پاسخ های رادیویی

شنبه و یک شنبه 30/4 بعد از ظهر

 

/ 0 نظر / 7 بازدید