وسواس ممنوع

سؤال: تنفس بخار آب در حمام، براى روزه‏دار چه حکمى دارد؟

همه مراجع: بخار آب حمام، روزه را باطل نمى‏کند.

 

العروة الوثقى، ج 2، الفصل الخامس؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 1605؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 551. گروه محققان، دفتر نهم(پرسش ها و پاسخ هاى برگزیده ویژه ماه مبارک رمضان) پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، 1جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: یازدهم، 1389. ص291.

/ 0 نظر / 25 بازدید