تکنیک های کاربردی دین و آرامش

بی تردید این تکنیک های رفتاری برای معتقدان به آیین مورد نظر بالا ترین کارایی را دارد.
مشاور اگر خود به این تکنیک ها اعتقادی نداشته باشد در واقع کلامش در دل مراجع نفوذ عمیق نخواهد کرد و در واقع سنخیتی بین مشاور و مراجع نخواهد بود.
دیگه فصل آن گذشته که کسی بخواهد در کارایی دین در زندگی تردید کند بیچاره افرادی که چشم خود را بسته اند و پشت به خورشید کرده اند و همه جا را تیره می بینند.
نمی دانم آن مشاور یا روان شناسی که در تکنیک های خود به شیوه هایی پناه می برد که کاملا مخالف باورهای دینی صحیح مراجع است چگونه نام خود را روان شناس یا مشاور می گذارد (چرا فکر می کند چند دقیقه صحبت او عمیق تر از باورهای دینی او در اثر گذاری خواهد بود) در افتادن با باورهای دینی مراجع نه تنها حال او را بهتر نمی کند بلکه او را به هم می ریزد.بزرگان روان شناسی آنانی که دین را یک توهم یا پندار می دانستند توصیه نمی کردند که این باورها مخرب است و می گفتند این باورها می تواند به معتقدانش کمک کند.
 

 خاصیت تکنیک های رفتاری
تکنیک های رفتاهای ملموس ، عینی ، و روشن است.
فرد می داند که باید چه کند و در تردید نمی ماند.
برای کودکان،کم سوادان، افراد مسن کارایی بالایی دارد.
فرد پس از انجام آن احساس می کند کاری انجام داده و احساس راحت تری دارد.
یک تجربه:
شخصی آمد و گفت عصبانی شدم و زیارت عاشورا را در آن هنگام پاره کردم الان ناراحتم و احساس گناه می کنم چه کنم؟
به او گفتم در موقع عصبانیت بوده
همین که پشیمان هستید و قصد عدم تکرار دارید کفایت می کند اما او هنوز آرام نشده بود.
چند بار گفتم دیدم اثری در آرامش او ندارد (در واقع من از روش های شناختی با او حرف می زدم)
متوجه اشتباهم شدم به او در کنار این توضیحات شناختی گفتم:
1- آیه 53 زمر رجوع کن ببین خدا درباره توبه چه گفته است.
2- مبلغی صدقه بده (کارهای خوب بدی ها را می برد)
3- غسل توبه کن
با این چند روش رفتاری او بسیار احساس راحت تری کرد.

هشدار:
در روش رفتاری نباید دچار خودرایی و بدعت شویم.
باید از شیوه های بیان شده در دین کمک بگیریم
باید این تکنیک ها را از متخصصان دین بگیریم(نه از دعانویسان و رمالان که خون مردم را در شیشه می کنند).
تکنیک های رفتاری متناسب با ظرفیت روانی، و ذهنی و معنوی افراد است
اعتدال مهم است( نه افراط نه تفریط).
در به کار گیری تکنیک های رفتاری افراط نکنیم سه بعد رفتار و شناخت و عاطفه باید رشد متعادل و متوازن داشته باشند.البته در برخی مواقع لازم است یکی پر رنگ تر باشد به عنوان نمونه کسی که دچار مشکلات عاطفی شدید شده و ذهنی نا آرام دارد به احتمال زیاد به مباحث شناختی شما ارتباط برقرار نمی کند.
یه اشتباه فاحش
گاهی افراد دچار بحران ناکامی و شداید در زندگی می شوند و به اعتقادات خود، خدا ، زندگی و آینده و...بد بین می شوند.
در این موقع خود فرد خود را سرزنش می کند و یا افرادی که متوجه این طوفان حوادث نیستند با او وارد بحث های اعتقادی (فلسفه،شرور،اثبات عدالت خدا،اثرات مثبت ناکامی ها در زندگی و...) در حالی که خبر ندارند که این شبهات عمقی نیست و فعلا به دلیل استرس زیاد مطرح می شود در ابن مواقع از بحث کلامی واعتقادی برحذر باشید (قابل توجه کارشناس
کلام و فلسفه و...)

باورهای یک فرد مانند یک اقیانوس است همان گونه که در طوفان و تند باد تنها سطح اقیانوس نا آرام می شود و عمق ثابت و ساکن است باورهای ما نیز ممکن است در سختی های زندگی و ناکامی ها در سطح دچار تموج و تزلزل شوند بنابراین نباید احساس کنیم فرد کافرشده و از خدا برگشته است البته نباید هم بی تفاوت باشیم باید از شیوه ایی که عقل،علم وشرع توصیه کرده کمک بگیریم تا به عمق نرسد.
/ 2 نظر / 10 بازدید
صمد

با سلام اين بار با نيم نگاهي به دو جمله تاريخي از دو شخصيت تاريخي و دوست داشتني ايران شروع مي كنم. ابتدا همان جواب پروفسور حسابي به يكي از دانشجويان با مضمون جهان سوم كجاست: پروفسور پاسخ داد جهان سوم جايي است كه اگر كسي بخواهد براي آباداني كشورش قدمي بر دارد خانه اش ويران مي گردد و اگر كسي بخواهد خانه اش آباد باشد به كشورش ويران. و جمله از مهندس بازرگان كه در دادگاه بر زبان آورد:اين آخرين باري است از زبان منطق و گفتگو با شما سخن خواهيم گفت و مي بينيد در آينده اي نزديك چگونه با شما حاكميا استبدادي برخورد مي نمايند.. هر وقت كه به اين دو سخن فكر مي كنم آينده اي را پيش رو ميبينم كه ديگر آثاري از ايران موجود نخواهد بود و ايند مسير ختم شونده به ويرانكده را با سرعتي زياد طي خواهد نمود. از همان روزهاي آغازين بعد از كودتاي 22 خرداد شاهد بوده ايم هر چند وقت يك بار عده اي مي آمدنند و طرحهاي را ارائه مي دانند كه به بسته هاي پيشنهادي معروف گردينند. همان كميته ها و جريانهاي بسياري كه در اين مدت راه افتاد ه به نوعي از سوي همان كساني كه منافع شخصيشان براي سر پا نگه داشتن نظام و از مصلحت نظام صحبت كردن و آبروي و عزت بر

احسان

دستت درد نکنه خیلی عالی بودش