خاطرات سرباز (علی مسعودی)

 

 

کف زدن‏

سؤال: حکم دست زدن در مراسم عروسى [و طنزهای تلویزیونی و...]  چیست؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه ‏اى، صافى و مکارم: اگر به طور متعارف و غیر لهوى باشد، اشکال ندارد.

آیات عظام تبریزى، سیستانى و فاضل: دست زدن فى نفسه (به تنهایى)، اشکال ندارد.

آیت اللَّه نورى: اگر جلف و سبک نباشد، اشکال ندارد.

آیت اللَّه وحید: احتیاط واجب در ترک آن است.[1]


[1] سیدمجتبى حسینى، رساله دانشجویى، ص214.

...................................................

علی مسعودی

دانلود : 2    /      1

/ 0 نظر / 33 بازدید