مادران خواستگار

رسم بوده در اغلب مناطق مادر و خواهر (و یا نماینده زن از طرف مادر ) برای خواستگاری می رفتند و الان هم این طور است.
علت آن هم در موارد زیر خلاصه می‌شود:
1- زن ومرد تفاوت های روان شناختی و جسمی متفاوتی دارد . زنان از این جهت چون از یک جنس هستند همدیگر را بهتر می‌شناسد .و به ظرافت ها بیشر توجه دارند.
2- اغلب زنان از نظر روان شناختی جزییی نگر و مردان کلی نگرند .مرد کلیت خانواده دختر را بهتر تشخیص می‌دهد و زنان جزییات را.
3- زنان چون منع شرعی و عرفی ندارند راحت تر زیبایی های دختر(مو و...)را می‌بینند و از شما چه پنهان برخی زنان دراین کار تخصص دارند به بهانه‌ای سیبی دهان دختر می‌گذارند و حتی دندان‌های سالم و غیر سالم دختر را بررسی می‌کنند.و یا به بهانه‌ای دختر را به بهانه بوسیدن بغل می کنند تا بوی بدن و دهان او را هم چک کنند.
نکته:و همین جا بد نیست به نظر اسلام توجه کنیم که اجازه ازدواج دختر را به پدر دختر داده چون او همجنس خود را بهتر می‌شناسد و از صادق و غیر صادق بودنش بهتر سر در می‌اورند و از لابه لای کلام او بهتر متوجه می‌شوند اهل کار است یا نه و.....
/ 0 نظر / 4 بازدید