آقای قرائتی عذرخواهی کن(روش نقد)

آقای قرائتی عذرخواهی کنید
محمدحسین قدیری
کلیپی با عنوان برخورد آقای قرائتی با آقای دوربینی در فضای مجازی پخش شده است.با شناختی که از استاد داریم از او عذرخواهی می کند و این کار برای استاد قرائتی که خاکی و متواضع و مردمی هستند خیلی راحت است.
برخی که الفبای امر به معروف را نمی دانند در سطح وسیع به ایشان نوشتند معذرت خواهی کن. اگر کار آقای قرائتی که در یک مجلس محدود بوده و برخی افراد به دور از اخلاق آن قسمت را نشر دادند اشتباه بوده است این رسانه ای کردن این تذکر اشتباهی بدتر است می توانستند به سایت ایشان پیام دهند. البته استاد قرائتی در همان کلیپ می گویند که کار آن آقا زیاد #تکرار شده و بار اول نبوده
شما در مهمانی یا عروسی با فردی بد رفتار کردید این درسته تو بلندگو بگویند آهای آقا یا خانم فلان از او عذخواهی کن؟! یا بهتر است کسی به شما دوستانه تذکر بدهند که کارتون اشتباه بود؟ این یک سایت یا کانال بزرگ بزند آقای قرائتی عذرخواهی کن این زشت است. ایشان فردی نیست که تکبر داشته باشد خیلی خاکی است و خیلی از مواقع خودش را نقد می کند (خودافشایی) و می گوید این کارم اشتباه بود مثل این که میگه من کوچیک که بودم رفتم باغی در کاشان انار خوردم بعد رفتم حلالیت طلبیدم و....یا می گوید این کار من اگر اخلاص نداشته باشد با کار میمون فرقی ندارد و...

استاد قرائتی پدر مردم متدین است و مردم سال ها با ایشان انس دارند و حتی تذکر ایشان را خیلی تلخ نمی دادند معمولا. یعنی کلیت شخصیت ایشان طوری است که تذکرش را تلطیف می کند. از سویی دیگر باید موقع نقد دیگران نعل های استاد قرائتی را در این سن و شرایط پوشید و کمی راه رفت بعد نقد کرد. فردی که خودش دو سال ازدواج کرده یا معلمی که در یک ترم هزار برخورد توهین آمیز می کند کسی که هزاران بار در ظرف بیست سال حرمت والدینش را شکسته شایسته تذکر دادن به آقای قرائتی را که 40 سال برنامه سالم داشته ندارند. بهتر است کنار بکشیم تا بزرگانی مثل خود ایشان این تذکر را با روشی روان شناختی و دوستانه بگویند.
استاد قرائتی انسانی متواضع و خاکی است و هزاران بار با اخلاص خودش را نقد کرده است در برنامه های رسمی. این بار هم از دل ایشان مطمئنا در خواهند آورد، چون ایشان فردی #نقدپذیر هستند. بد نیست ما هم سری به خود هم بزنیم و و نقدهایی که همسرمان، فرزندمان و همسایه مان، استادمان و یا دانشجوی مان به ما دارند تأمل کنیم. نیز  روش های نقد کردن خودمان را هم بررسی کنیم.
ما دوستان استاد قرائتی از سوی #پدرـمعنوی مان از این آقای بزرگوار عذرخواهی می کنیم.

این هنر ایشان بوده که سال ها در معرض باشد و برنامه داشته باشد ولی ضعف کمی داشته باشد و مقبول و محبوب مردم باشد. سایت ایشان رجوع کنید جز اولین نفرهایی است که کتاب هایش را رایگان برای استفاده مردم گذاشته است. 40 سال برنامه درس هایی از قرآن او بدون یک ریال دریافتی ا رسانه ملی بوده....سی دی هایش را اجازه تکثیر داده...

و برای بیمارانی که این کلیپ را #منتشر کردند از ابتدا تا انتها و نیز مریضانی که قصد #تخریب شخصیت استاد را با این بهانه داشتند از خداوند منان شفای عاجل مسئلت داریم.

https://t.me/zendegiearam110/4018
#نمودار رمز موفقیت استاد قرائتی:


https://t.me/zendegiearam110/4019
 آشنایی با آقای دوربینی:

  http://yon.ir/ud5IV

/ 0 نظر / 86 بازدید