آزمون: تشخیص جنسیت( مردی یا نامرد)


درس امروز ما عرفانی- فلسفی است

گاهی واژه مرد برای بیان مروت، صداقت،ثابت قدم و محکم بودن و با مرام و وفا به کار می رود
با این بیان:
1- برخی خانم ها مردند
2- برخی خانم ها نامردند
3- برخی آقایون مردند
4-برخی آقایون نامردند

آزمون علمی - عملی
با توجه به مطالب یاد شده خود را بیازماییم:
1-شما کدامیک هستید؟
2-آیا هر آقایی مرد است؟
3-آیا زن هم می تواند رفتار و گفتار و پندار مردانه دشته باشد؟
4-آیا هر زن اساسا نا مرد است؟
5-آقایون بیشتر مردند یا خانم ها؟
6-آمار مردان آقا بیشتر است یا مردان زن؟
7-آیا نامردان می توانند تغییر جنسیت بدهند( شرعا عرفا)؟
8-اگر مردی تغییر جنسیت بدهد به او چه بگوییم .
الف- نامرد
ب- زن
ج- گزینه الف و ب
د-هیچ کدام
کلید آزمون:
به آینه غیرت و وجدان خود نگاه کنید اگر وجدان و غیرت در دسترس نیست با کتاب آینده سازان وحی(قرآن و حدیث) رجوع کنید برای رفع اشکال همه روزه می توانید با سازمان ملی عقل تماس بگیرید ضمنا هنگام خواب،غفلت و طوفان هوا و هوس تماس نگیرید چون عقل سازمان را در این ایام اجاره داده است.
آگهی تبلیفی
اگر می بینید امتیاز کافی را نیاورده اید
اگر از قافله مردان عقب افتاده اید
اگر شلاق وجدان دست از شما بر نمی دارد
اگر...
نا امید نباشید
ما می توانیم با شرکت در دوره هنر و مهارت آدم شدن به خواسته خود برسیم کافی است بخواهیم
هنر آدم شدن را در کلاس های اسوه حسنه بیاموزیم
استادحوزه و دانشگاه: علامه دهر محمد مصطفی(ص) با درجه فوق دکتری از ملکوت،با تجربه، دلسوز، امین ،خوش بیان و...
شهریه:رایگان

/ 1 نظر / 4 بازدید