مش صفر و جنگ نرم (بازی کلش)

امروز حس شاعریم گل کرد و این دو بیت را گفتم:

ز جوی وایبر و واتس آپ خبر بعد از خبر جاری است
و از آن ابزار جنگ نرم پیام مش صفر «ساری» است:
که ای مردم صفر داند فضای سایبری لیز است
صفر بهر نبردی سخت، کِلش باز و سحرخیز است

 
......................... ...................
............... ...............

 

/ 0 نظر / 34 بازدید