آژیر خطر

آژیر خطر
وقتی از داستان روباه و زاغ سخن می گویم احساس نکنید محور بحثم تنها آدم های بی بد و بار و بی دین است.

اژدهای نفس خود را نشناخته ایم (و هنوز جوجه ایم که بخواهیم بشناسیم)

نفس اژدرهاست که مرده است
از غم بی آلتی افسرده است
اغلب موارد تقوای ما در ارتباط با نا محرم به خاطر این است که تو گود امتحان و کشتی با نفس نیفتاده ایمو گرنه فیتله پیچ شدن حتمی است.
تجربه تلخ دیروز:آقایی محترم و متدین عاشق زن همسایه شده دفعات اول به همسرش تاکید می کرده که خانم با اینها رفت و آمد نکنیم نگاه به این خانم مرا هیپنوتیز می کند اما خانم صرار که او همسایه خوبیه و....خانم همسایه که چشمش آق رو گرفته به بهانه های مختلف با آقا رو برو می شود تا این که مرد هم...
این مرد پس از....برای توبه از تبریز راهی جمکران و دیدار علما شده ....
وابستگی آنقدر شدید است که و اعتراف کرد که چند بارطرح کشتن همسر این خانم را ریختیم
الان وقتی به او گفتم منزلت را عوض کن با این که برای درمان کمک گرفت بی اختیار داد زد اما دیگه نمی بینمش ...(خانم با بی میلی و اصرار والدین به عقد شوهرش در آمده بود راستی به نظرم خداوند عالم و اولیائش اولین و آخرین روان شناسان هستند چرا آنها می گویند عقد بدون رضایت دختر صحیح نیست )آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.
آری من(مشاور) نمک احکام خدا را زیر زبان تجربه ام درک می کنم.

------------------------------
افسوس و صد و افسوس به خاطر همکاران مشاورم که(برخی آگاهانه و عده ای نا آگاهانه) به بی دینی دعوت می کنند مثل این که نمی خواهند رویکرد جدید روان شناسی به دین و معنویت را قبول کنند .

/ 2 نظر / 3 بازدید
آذر بانو

سلام خدا قوت بسیار عالی بود. «أعاذنا الله من شرور أنفسنا»

.

چقدر عالي نوشته بوديد، عالي. خوشحالم كه با شما اشنا شدم. خدايا شكرت