راه کارهای عملی دیگر در مقابله با افسردگی2

25.توجّه به اجر و ثواب اخروی اعمال.

26.طی مراحل مختلف برای رسیدن به نقطة کمال در هر کار.

27.تحکیم رابطة معنوی با خداوند متعال و معصومین(علیهما السلام).

28.نترسیدن از انتقاد دیگران و استفاده از انتقادات برای رفع کاستی ها.

29.صبر و پایمردی در مقابل مشکلات.

30.پرهیز از ملامت و سرزنش افراطی خود.

31.مطالعه و شناخت احکام شرعی و مرز حلال و حرام.

32.ترک گناهان، هر چه که باشد.

33.جبران آثار گناهان گذشته.

34.احترام به حقوق دیگران و خودداری از تضییع حقوق مردم.

35.تدارک و جبران عبادات فوت شده به قدری که موجب خستگی نشود.

36.توبه از گناه.

37.شناخت راههای فرار از گناه و تمرین آن.

38.تشکر از انتقاد دیگران.

39.بحث با کسانی که برای کوبیدن شما انتقاد می کنند؛ البته با منطق و استدلال صحیح.

40.درخواست پیشنهاد از انتقاد کننده.

41.انجام کارها برای رضای خدا و توقع پاداش و تقدیر نداشتن از مردم.

42.اگر بناست کاری در قبال مزد و اجرت انجام دهید، باید قبلاً هماهنگ شود.

43.پرهیز از افراط در امور معنوی.

44.پرهیز از عصبانیت و زمینه های ایجاد آن.

45.مراجعه به مشاورین در صورت مشاهدة علایم افسردگی.

46.حساب کردن روی قابلیت های خود.

47.کنار گذاشتن «نمی توانم» ها.

48.آغاز کارها حتی در صورتی که انگیزه ندارید. پس از شروع انگیزه پیدا خواهد شد.

49.در نظر گرفتن منافع و سرانجام کارها و اهتمام به انجام آنها.

50.توجه به این که: «هیچ یک از حوادث پیرامون ما ارزش ناراحت کردن ما را ندارند».

51.پرهیز از بزرگ کردن گناهان، در حدّی که ناامیدمان کند. همانطور که کوچک دانستن گناهان بد است.

52.باید به دیگران حق داد که گاهی خطا کنند.

53.قبول عذر اطرافیان و عفو آنها؛ حتی تراشیدن عذر برای آنان.

54.به مقدار کافی و با رعایت آداب، بخوابید.

55.بپذیرید که افکار شما با واقعیت های بیرونی مطابقت ندارد.

منبع:سایت اندیشه قم

/ 0 نظر / 4 بازدید