نیرنگ نقاشی

حتما داستان کسی که پیش شاهی ادعا کرده بود نقاش است را شنیده اید او مدت ها تلاش کرد و تلاش کرد ولی نتوانست نقاشی بکشد تابلوی گذاشت و گفت آدم های نا دان آن را نمی بینند همه رفتند و ادعا کردند نقاشی زیبایی است تا این که کودکی که ملاحظه های ساختگی را نمی کند و به کسی و چیزی دلبستگی ندارد فریاد زد من

چیزی ایجا نمی بینم  . برخی ادعا دارند که رابطه اختلاط آمیز داشتن دختر و پسر در دانشگاه برای رقابت و..لازم است و مشکلی ایجاد نمی کند هر کسی مشکلی با این نظام تحصیلی دارد در واقع به خودش شک دارد.

امروزه روان شناسان و مشاوران خانواده اذعان دارند که رعایت نکردن چارچوب شرعی در روابط بین فردی مشکلات زیادی برای دختران و زنان و... ایجاد می کند.

ما املیم و نادان اگه همه اعتراف کنند مشکلی پدید نمی آید ما می گوییم ولی در مشاوره ها و تجاربمان این مشکلات را می بینیم

/ 0 نظر / 9 بازدید