نرم افزار بی خیال درمانی ( نگاهی دینی روان شناختی به وسواس)

نرم افزار بی خیال درمانی ( نگاهی دینی روان شناختی به وسواس)


46adcf75-3bcd-410b-aa15-634896e8f961.png

?? نرم افزار بی خیال درمانی

‏  (نگاهی دینی روان شناختی به وسواس)

‏  Carefree Therapy

‏  مؤلف: محمد حسین قدیری

‏  برنامه نویس: مهدی چمن پرا (سایت شمیم سافت)

‏  تیر ماه 1397

‏  ...................................................

‏  به «می» سجاده رنگین کن گرت «پیرمغان» گوید

‏    که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

‏  ******************************

‏  فهرست مطالب

‏  1. آغوش خدا (داستان و قصه درمانی)

‏  2. همچون بادبادک (تمثیل درمانی: پیشگیری و درمان وسواس)

‏   3. مثل درمانی

‏  4. شوخی و بذله درمانی

‏  5. شعردرمانی شعورگرا 

‏  6. خودآزمایی و خودآموزی

‏  


خرید از مایکت و بازار


نرم افزار مرتبط دیگر

نرم افزار وسواس از منظر روان شناسی اسلامی

 

(خرید از مایکت)


/ 0 نظر / 9 بازدید