سئوال و پاسخ

زدواج/خود ارضایی/ سرکوب/ آنار شیسم جنسی و تاخیر تا زمان ارضاء

- برخی مانند کشیشان ادعای سرکوب نیروی شهوت برای تمرکز به عبادت تا آخر عمر دارن نه این شدنی نه اسلام اجازه داده.

- برخی هیچ مرزی برای ارضا ندارن این هم مردود است

- اسلام اولا ترغیب به ازدواج می کند

-ثانیا مومنان را تشویق به فراهم کردن شرایط ازدواج برای مجردان می کند.

- ثالثا  به افراد دستور داده که اگر شرایط ازدواج براتون مهیا نیست عفت( گوش، چشم ،کلام،خوراک و..) بورزید. در زمان پیامبر هم بودن افرادی که از فشار شهوت به پیامبر (ص) گفتند اگه اجازه دهید خودمان را از مردانگی ساقط کنیم ایشان فرمودند با روزه ایمان خود دار حفظ کنید.

- رابعاً اسلام گفته اگر کسی داره به گناه میفتد  و نمی تواند خویشتنداری کنه برای حفظ ایمان ازدواج(دایم یا موقت) براش واجب میشه.

نکته که نباید فراموش کرد این که افراد با توجه به ‍ژنتیک ، مزاج، شرایط اقلیمی،همنشینان و محیط اجتماعی و نوع تغذیه، فعالیت های فیزیکی و نوع کار و باورها و مسایل ذهنی روزانه  ی فشار شهوتشان فرق دارد.

همین طور اراده افراد متفاوت است به همین دلیل ممکن است برای فرد خویشتنداری مقدور باشد و برای دیگری ازدواج واجب شود.

معرفی کتاب

هوش هیجانی و خویشتنداری،جمعی از مولفان ، دارالحدیث ،قم

/ 0 نظر / 4 بازدید