خلع سلاح در میدان عشق

دوست نما
مراقب دوست نما ها باشید. برخی افراد با پنبه سر می برند دقیق تر از روباه قصه ما عمل می کنند آقا روباه داستان ما شاگرد انها محسوب می شوند :

تجربه : ضرب المثل پاکی در خانواده و فامیل بودم روزی تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم جوانی گفت منزل احمدی...گفتم نه . ببخشید قبلا هم اینجا نبوده اند؟ نه میشه شماره خودتونو یه بار بخونید ؟ خیلی بد شد
؟......خانم ببخشید میشه یه خواهشی داشته با شم من یه پسر سرطانی هستم دکتر ها جوابم کرده اند به خدا و دعا پناه آورده ام و روز های آخر زندگی ام را می گذرانم از خدا خواستم کسی را برایم بفرستد که زبانم را بفهمد من خواهری ندارم .خواهر درد و دل برادر را بهتر می فهمند. تن صدای شما م متانت شما به من احساسی دست داد احساس کردم می تونم این روز ها آخر به شما حرف دلم رو بزنم .......
این جملات یعنی خلع سلاح دختر.
دختر قصه ما حاضر شد خواهر این آقا شود .....و بالاخره وابسته شد تا این که .....الان با این پسر کراکی به رغم مخالفت والدین ازدواج کرده و هزار مشکل دارد.مشکلاتی که آنها را تحمل می کند و رو ندارد به والدین بگوید می گوید خودم کردم که لعنت بر خودم باد.
آری
دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج
شاخه مرغ چه داند که قفس خواهد شد
/ 0 نظر / 5 بازدید