خُب،شوهرش بده
گویند پیامبری ، در مسیر خود،جوانی را دید که مادر پیرش را به دوش گرفته و می رود

پرسید :جوان این کیست؟
گفت: مادرم است تنها زندگی می کند ومن از او مراقبت می کنم و....
پیامبر: چرا شوهرش نمی دهی؟
جوان: شوهر؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شوهر را برای چه می خواهد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هنوز حرف جوان تمام نشده بود که پیر زن که گوش هایش را تیز کرده بود با عجله گفت:استغفر الله، ننه رو حرف پیامبرخدا حرفی نزنی ها، هرچی باشه از من تو بیشتر می‌فهمد و احترامش واجبه بالاخره پیغمبر خدا است و................................................

نکته:
گاهی ما بجای دیگران تصمیم می‌ گیریم و............متاسفانه جابجایی غیرت ،مشکل برخی خانواده ها شده خانمش با هزار رنگ و وارنگ تو خیابون ظاهر میشه گاهی خودش مشوقه میگه کلاس داره،باباش ،مامانش و..شریک زندگیشو از دست داده و سال ها بی همدم است میگه جلوی من حرف از ازدواج او نزنید که من .........(چه جنایت هایی که به اسم محبت اتفاق می افتد) با این نگرش ها است که آنها هم شرم می کنند یا....از ازدواج حرفی بزنند.
بله بله قبول دارم سخته آدم کسی را جای مادر یا پدرش ببیند که از دنیا رفته ولی چرا به دلیل سختی ما دیگری باید محروم باشد.کمی تلخی بچشیم تا دیگران شیرین کام باشند. یاد و نام فردی که به رحمت خدا رفته را با شیوه های کارآمد دیگر زنده کنیم.آیا چون شریک زندگی یک نفر از دست رفت دیگری هم باید سر بر زمین بگذارد و بمیرد

/ 0 نظر / 6 بازدید