آزمون 12


وابستگی عاطفی(عشق)
اگه وابستگی بدون قدرت خویشتنداری به فردی دارید.
به احتمال بسیار زیاد فردی اضطرابی هستید برای درمان آن اقدام کنید چون معشوقش هم از چسبندگی خسته می شود و شما را رها می کند.
/ 0 نظر / 3 بازدید