تشکر جوانان مجرد از رهبری

کلیک لطفا تشکر جوانان مجرد از رهبری به خاطر تذکر ایشان به والدین (اشکال جوانان به کارشناسان رسانه ها و.. ..)

 

خب جوانان ما هم در همه چیز سمج هستند ولی در ازدواج خیلی حرف شنو هستند
اگر یک گوشی لمسی یا هوشمند بخواهند پدرشان را کچل می کنند تا به خواسته خود برسند ولی در ازدواج می گویند من زن می خوام اونا می گویند زوده
جوانان هم می گویند خب هر وقت وقتش شد خبرم کنید.
در حالی که باید بگویند من زن میخوام چهارتا هم می خوام همه را هم با هم میخوام و برای هر چهارتا مشاوره ازدواج و ژنتیک هم باید برویم ( آخه اینا خیلی برای خوشبختی مهم اند)
این طوری به همان یکی قانع می شوند و زود قبول می کنند
اگر نگرفتند
قشون کشی کنید
( گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خدا چیست؟)

عمه من زن میخوام بابام اقدام نمی کنه
عمه من زن میخوام بابام اقدام نمی کنه
دایی جون من زن میخوام مامان ( نه همون ننه) اقدام نمی کنه
خاله من زن می خوام مامان اقدام نمی کنه
آی داد
آی هوار
بابا من زن می خوام چرا به داد من کسی نمی رسه
آی همسایه ها
حاج آقا سلام! راستش من زن میخوام ولی این بابام و مامانم که صف اول نماز جماعت را اجاره کرده به من محل نمی ذارن


آن قدر درم می زنم این خانه را
تا ببینم روی صاحب خانه را


/ 0 نظر / 28 بازدید