وام ازدواج ( طنز)

وام ازدواج
رفتم وام ازدواج بگیرم، مأمور بانک گفت: برو دو تا ضامن موثق بیاور.
گفتم: ضامن من خدا و امام رضا(ع) است.
گفت: آقا، برو ضامنی را بیاور که ما بشناسیم.


پی نوشت :
1. شوخ طبعی های طلبگی، محمدحسین قدیری، ص56./ 0 نظر / 53 بازدید