آزمون 13


احساس ارزشمندی
اگه همیشه حق رو به دیگران می دهید و احساس می کنید همه یا اغلب از شما در زندگی بهتر و ماهر ترند.

احساس ارزشمندی و حرمت خود پایینی دارید و اگر رسیدگی نکنید به افسردگی مبتلا خواهید شد.
/ 1 نظر / 3 بازدید
شما همتون دروغگویین

سلام. اتفاقی اومدم اینجا.اما خوشم اومد..لذت بردم. اگه دوست داشتی به منم گاهی سری بزن.[گل]