آمار و سخنان كذب

برخي از سايت هاي عربي چهره ايران را با آمار ساختگي و مغالطه و روش هاي آماري غير علمي مشوه نشان مي دهند. مثلا در سايتي از يكي نشريات انگليسي نقل كرده كه 80 درصد دختران ايراني رابطه جنسي دارند و 15 درصد همجنس گرا هستند و آنها مي گويند حكومت با رواج ازدواج موقت مي خواهد اين آمار را كاهش دهد.

/ 0 نظر / 8 بازدید