آیا فرد افسرده در مراسم عزای اهل بیت(ع) شرکت کند ضرر داره؟


افسردگی با غمگینی و قبض روحی که هر از چند گاهی به سراغ همه انسان ها حتی اولیاء الاهی می‌آید، فرق دارد.ا

فسردی ممکن است ریشه شناختی،جسمی - زیستی و عاطفی و ژنتیکی داشته باشد.
افسرده همه چیز را تیره می ببیند . او به دلیل تحریف های شناختی خود، زندگی و دیگران و آینده و خدا ، را تار و خاکستری می بیند و اغلب زندگی را غیر عادلانه تفسیر می کند به گونه ای که شرورش بر خیراتش غلبه دارد و ارزش زیستن ندارد. ممکن است این فرد با شنیدن مصیبت ها بر باورهای غلط خود پافشاری کند وتاییدی بر آنها بداند.
پس ارزیابی سطح بینش و افکار واحساسات او نسبت به خود ، دیگران ، خدا و زندگی مهم است اگر مشکل دار باشد می توانیم از جلوه و‌آموزه های دیگر دین برای کمک به او استفاده کنیم مثل زیارات،دیدار علما ربانی،و....
چند نکته روان شناختی:
1- در مواجه کردن فرد افسرده با جلوه های دینی حساس باشیم ممکن است با شرکت در مراسم سوگ، روضه و مرثیه سرایی حال فرد بدتر شود اما با رفتن زیارت و....حالش بهترشود
2- البته و صد البته
عمق باورهای فرد بسیار مهم است اگر باورها سطحی باشد ممکن است فرد آسیب ببیند ولی باورهای عمیق و به قول آلپورت دینداری درون ذاتی(نه برون ذاتی مثل همرنگی،ریا و...)می تواند حامی فرد باشد و حتی در مراسم سوگ نیز زینب وار در سخت ترین گرفتاری ها جز زیبایی نبیند (ما رایتُ الا جمیلا)
/ 1 نظر / 3 بازدید
سلما

سلام به نظرم براش خيلي هم خوبه! وقتي توي روضه مي شيني مي توني به راحتي گريه كني، تازه مصيبت هاي اونها كجا مصيبت هاي ما كجا! به نظرم نبايد اين منظر رو نگاه كنيد بايد بگيد يه فرد افسرده موسيقي گوش بده يا نه؟ حالش بدتر نمي شه؟ موسيقي شاد يا اروم؟